bg3 Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden van TreffenT  in PDF.

Om eventuele risico's voor u en ons uit te sluiten heeft TreffenT P&O Service een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

TreffenT P&O Service onderschrijft en hanteert de gedragscode van de sectie zelfstandigen van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid (NVP). Deze gedragscode kunt u vinden op de site van de NVP en op de site van TreffenT, tabblad gedragscode. 

Webdesign Kamminga Markant