bg3 Omgeving - links


Clara Boel is lid van de Nederlandse Vereniging Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP) en van de sectie zelfstandigen.  Daarbij maakt ze deel uit van een aantal netwerken waarin niet alleen allround P&O-ers participeren maar juist ook specialisten zoals bedrijfsartsen, maatschappelijkwerkers, coaches, testbureaus. 

Clara Boel is lid van de Ondernemerskring Heerenveen (OKH)  (www.ondernemerskringheerenveen.nl) en van het platform Arbeid en Onderwijs gemeente Heerenveen.

Samenwerking vindt plaats met een aantal bureau's op gebied van personeelsmanagement en met een aantal zelfstandig gevestigde HR adviseurs. In bijzondere situaties is hierdoor aanvulling of waarneming geborgd.                                

Informatie over actuele ontwikkelingen in het P&O vakgebied kunt u ook vinden op de websites van bijvoorbeeld  P&O Actueel.

De website van het UWV biedt u alle hande praktische informatie op het gebied van 

  • sociale verzekeringen
  • ziekte en zwangerschap
  • arbeidsongeschiktheid
  • ontslag en werkeloosheid

Webdesign Kamminga Markant